Češljarstvo - Od roga boškarina do češlja i frizure

Podijeli na:

Izložba je rezultat suradnje Centra za tradicijske obrte, znanja i vještine Muzeja "Staro selo" Kumrovec i Centra za nematerijalnu kulturu Istre Etnografskog muzeja Istre koji u svom djelovanju teže postupcima njegovanja nematerijalne kulturne baštine.

Ovom izložbom prikazan je dio zajedničke prošlosti, ali i sadašnjosti, kao i majstori koji i danas izrađuju češljeve i predmete od prirodnog materijala roževine (kravljeg roga) – Antun Penezić, rodom iz Škrnika kraj Kumrovca, i Alojz Segre iz Istre. Uz izložbu moguće je vidjeti i filmove koji predstavljaju rad obaju majstora češljara i postupke izrade koji obuhvaćaju nekoliko faza ručne obrade roževine: film autorice izložbe Tihane Kušenić Umijeće zanata – Priča o izradi češljeva i nakita od kravljeg roga – majstor Antun Penezić i supruga Mara Danica te terenski audio zapisi autorice Lidije Nikočević o radu češljara Alojza Segre i Antuna Penezića.

Autorica izložbe: Tihana Kušenić

Prosinac 2015. g.