Izložba Kuburaši-čuvari tradicije pucanja iz povijesnog oružja, Muzej "Staro selo" Kumrovec

Podijeli na:

U izložbenom prostoru Muzeja "Staro selo" Kumrovec od 11. listopada 2020.g.posjetitelji muzeja mogu razgledati izložbu Kuburaši-čuvati tradicije pucanja iz povijesnog oružja, autorice Anite Paun-Gadža ,više kustosice muzeja "Staro selo" Kumrovec. Zbog aktualne epidemiološke situacije izložbu započinjemo bez otvorenja.

Na izložbi su predstavljena kuburaška društva s područja Hrvatskog zagorja,poznatog po njegovanju tradicije Uskrsnog pucanja iz kubure, pištole , te pojedina društva koja djeluju u drugim dijelovima Republike Hrvatske. Osim priče o povijesti pucanja i običajima vezanim uz pucanje, ispričanim na panoima , posjetitelji mogu vidjeti izložene predmete koje kuburaška društva koriste prilikom manifestacija i raznih drugih događanja vezanih uz ovaj segment nematerijalnog kulturnog dobra. Običaj Uskrsnog pucanja prvotno je zaživio u pregradskom kraju koji je u srednjem vijelu pripadao kostelskom vlastelinstvu. Dolaskom obitelji Keglević 1523. u Hrvatsko zagorje grad Kostel postaje glavno središte grofova Keglević. U čast Kristovog uskrsnuća Petar Keglević naoružanu stražu slao je u crkvu S. Mirka gdje su oni probdjeli noć s Velike Subote na Uskrs čuvajući Isusov grob. U nedjelju nakon izlsaka iz crkve vojnici su pucali iz kubura i tako slavili radost Isusova uskrsnuća.

Nakon odlaska Keglevića, običaj Uskrensog pucanja iz kubure s vremenom prihvaćaju i tadašnji stanovnici Kostela .Zahvaljujući njihovoj upornosti i uspješnom svladavanju prepreka običaj se održao sve do današnjih dana, a njegovu ulogu u očuvanju tradicije Hrvatskog zagorja prepoznalo je i Povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva Republike Hrvatske te je 2012. godine običaju dodijeljeno svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra.