Muzej „Staro selo“ Kumrovec predstavljen na Međunarodnom kongresu povijesnih gradova

Podijeli na:

U Solinu se od 21.ožujka do 1.travnja 2022. održao osmi međunarodni kongres povijesnih gradova. Riječ je o prvom takvom projektu u Hrvatskoj, pod geslom "Meat, share & built"  koji za cilj ima potaknutisusrete čelnih ljudi u turizmu, kulturi i arheologiji povijesnih gradova, razmjenu iskustva u pogledupromociju istih na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu kao i razvoj novih turističkih proizvoda i aranžmana zajedničkim angažmanom  čelnih ljudi u turizmu destinacije. 

Tema kongresa bila je zaštita kulturno povijesnih lokaliteta i kulturnih dobara u gradovima s naglaskom na kreativnu i interpretativnu prezentaciju. Uz predavanja i prezentacije, organizirane su i panel diskusije o temama kulturnog turizma na kojima je us stručnjake iz javnog i privatnog sektora sudjelovao Jurica Sabol, ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja. Na međunarodnom kongresu sudjelovalo je više od stotinjak sudionika, koje je Sabol uz predavanje "Zaštita i interpretacija kulturne baštine na primjeru Muzeja "Staro selo" Kumrovec upoznao sa specifičnom i zaštičenom arhitekturom Hrvatskog zagorja s kraja 19. i početka 20.stoljeća, kao i jedinstvenim tradicijskim obrtima Zagorja. Muzej "Staro selo" Kumrovec jedinstveni je muzej na otvorenom koji je obnovljen in situ te kao takav predstavlja veliki turistički potencijal.

Kongres je organiziran pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija RH, a u organizaciji Turističke zajednice grada Solina, Hotela President Solin te grada Solina.