Otvaranje izložbe "Tradicijska arhitektura Hrvatskog zagorja"

Podijeli na:

24.08.2017. u četvrtak u Muzeju grada Koprivnice otvorena je gostujuća izložba "Tradicijska arhitektura Hrvatskog zagorja" autorica Branke Šprem - Lovrić i Tatjane Brlek ; čija je tema predstavljanje graditeljske baštine zagorskog kraja.

Izložba je vezana uz drvo i kamen kao osnovne građevinske materijale od kojih su se gradili stambeni i gospodarski objekti koji su činili tradicijsko zagorsko gospodarstvo : kuća - hiža , staja - štala, svinjac - kočok, bunar - čatrja ....

Koristeći stoljetna znanja i iskustva, majstori-graditelji tesari (cimermani) izrađivali bi drvene grede (planjke) koje bi se po principu  hrvaški

vugel (istesane hrastove grede sastavljene na usjek, vanjski dijelovi greda presežu preko uglova kuća) ili nemški vugel ili cinkani vez (glavne grede na uglovima odrezane su ravno) slagale na kamene temelje u osnovnu, najčešće pravokutnu konstrukciju objekta na koju se potom slagalo krovište na dvije vode te pokrivalo pokrovom od ražene slame ,utorenog betonskog  crijepa ili crijepom biberom. Gradnja objekata slijedila je prilično neravnu konfiguraciju terena pa tako nastaju prizemni gospodarski i stambeni objekti izgrađeni na poluskošenom terenu, objekti građeni na čelicu( pod jednim djelom objekta nalazi se ukopan podrum zidanica) te objekti izgrađeni na kat ( podrumi su zidani kamenom lomljencem, dok je kat izgrađen od drvenih greda). 

Primjeri tradicijske arhitekture Hrvatskog zagorja koji su nastajali od 30-ih godina prošlog stoljeća danas se mogu vidjeti u Muzeju "Staro selo" Kumrovec, a izložbom su prikazani načini gradnje tradicijskih objekata te sačuvani tradicijski objekti koji su i danas u funkciji stanovanja, a nalaze se u bližoj okolici Kumrovca.

Izložbu možete pogledati u Muzeju grada Koprivnice do 30.09.2017.