Otvorenje izložbe " Tradicijska arhitektura Moslavine i Hrvatske Posavine" autorice Slavice Moslavac- Muzej "Staro selo" Kumrovec , 16.05.2019. u 13 sati

Podijeli na:

Izložbom će se predstaviti graditeljska baština prije stotinu i više godina,kao i njena očuvanost i obnova u današnje vrijeme,na području Moslavine,Hrvatske Posavine i Banovine. Na izložbi će biti predstavljeni i alati za drvo, makete trijemova te umjetnička djela na zadanu temu moslavačkih likovnih stvaratelja.