Tradicijska arhitektura Hrvatskog zagorja

Podijeli na:

Izložba je vezana uz drvo i kamen kao osnovne građevinske materijale od kojih su se gradili stambeni i gospodarski objekti koji su činili tradicijsko zagorsko gospodarstvo: kuća - hiža, staja - štala, svinjac - kočok, bunar, čatrja

Koristeći stoljetna znanja i iskustva, majstori-graditelji tesari (cimermani) izrađivali bi drvene grede (planjke) koje bi se po principu hrvaški vugel (istesane hrastove grede sastavljene na usjek, vanjski dijelovi greda presežu preko uglova kuća) ili nemški vugel ili cinkani vez (glavne grede na uglovima odrezane su ravno) slagale na kamene temelje u osnovnu, najčešće pravokutnu konstrukciju objekta na koju se potom slagalo krovište na dvije vode te pokrivalo pokrovom od ražene slame, utorenog betonskog crijepa ili crijepom biberom. Gradnja objekata slijedila je prilično neravnu konfiguraciju terena pa tako nastaju prizemni gospodarski i stambeni objekti, objekti izgrađeni na poluskošenom terenu, objekti građeni na čelicu (pod jednim dijelom objekta nalazi se ukopan podrum zidanica) te objekti izgrađeni na kat (podrumi su zidani kamenom lomljencem, dok je kat izgrađen od drvenih greda).

Primjeri tradicijske arhitekture Hrvatskog zagorja koja je nastajala od 30-ih godina prošlog stoljeća danas se mogu vidjeti u Muzeju "Staro selo" Kumrovec, a izložbom su prikazani načini gradnje tradicijskih objekata te sačuvani tradicijski objekti koji su i danas u funkciji stanovanja, a nalaze se u bližoj okolici Kumrovca.

Autorice izložbe: mr. sc. Branka Šprem-Lovrić i Tatjana Brlek

Rujan 2009. g.