Nasljeđe za budućnost i revitalizacija tradicijskih vještina

Podijeli na:

U subotu 16.09.2023.g. u Muzeju "Staro selo" Kumrovec otvoriti će se gostujuća izložba pod nazivom Nasljeđe za budućnost i revitalizacija tradicijskih vještina. Izložba je rezultat međumuzejske i međunarodne suradnje dva muzeja na otvorenom koji surađuju već duži niz godina.

Putem ove izložbe, video materijala i publikacije koja čini njen prateći dio, autorica Snežana Tomić,, etnologinja i muzejska savjetnica Muzeja "Staro selo" Sirogojno, na osnovu građe prikupljene tijekom terenskih istraživanja i iskustva stečenog u suradnji sa lokalnim zajednicama, prezentira i promovira tradiciju znanja i vještina, kulturno nasljeđekoje predstavljaosnovu za razvojlokalnih zajednica i jačanje lokalnog identiteta.

Izložba Nasljeđe za budućnost i revitalizacija tradicijskih vještina posvećena je zanatlijama, nosiocima znanja i vještina sa područja Zlatiborskog okruga ali i šire, koji svoja umijeća primijenjuju u ručnoj izradi i danas traženih tradicijskih proizvoda. Sačuvane zanatske vještine su živo nasljeđe i kao takve dio su nematerijalnog kulturnog nasljeđa. U većem broju slučajeva zajednice u kojima se one prakticiraju prepoznaju ih kao obilježje kulturnog identiteta sa lokalnim osobitostima i predstavljaju kulturna dobra upisana u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa, dok je vještina izrade lončarskih proizvoda na ručnom kolu u selu Zlakuša uvrštena na UNESCOReprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva.