Podijeli na:

Od devedesetih godina 20. stoljeća Muzej "Staro selo" Kumrovec počinje suradnju s majstorima prezentatorima tradicijskih obrta, znanja i vještina koja se intenzivira od 1996. kada se potpisuju prvi ugovori s majstorima kao vanjskim suradnicima Muzeja. Stalni muzejski postavi kojima se prezentira način života i stanovanja zagorskog stanovništva na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće upotpunjeni su živom slikom, majstorima koji prezentiraju i demonstriraju tradicijske obrte, kao što su kovački, lončarski i tkalački.

Vodeći se interesima posjetitelja različitih struktura i životne dobi koji podrazumijevaju i edukaciju, u MHZ - Muzeju "Staro selo" Kumrovec, godine 2007. u sklopu projekta CRAFTATTRACT - Tradicijski obrti kao atrakcija za kulturni turizam osnovan je Centar za tradicijske obrte, znanja i vještine. Plan rada Centra uključivao je obilazak terena, registriranje postojećih tradicijskih obrta, znanja, vještina i običaja i dobru suradnju, kako s majstorima tradicijskih obrta tako i s nositeljima znanja, poznavateljima vještina i običaja. Iz tako koncipiranog plana rada Centra logičan slijed bio je naznačiti koja je uloga i zadaća Centra, odnosno razvojni plan, što podrazumijeva:

  1. Rad na terenu - kontinuirano ispitivanje stanja očuvanosti tradicijske baštine - informacije o majstorima tradicijskih obrta i poznavateljima tradicijskih znanja i vještina na prostoru Županije te prikupljanje digitalne i fotografske dokumentacije.
  2. Centar INDOK - izrada baze podataka koja daje sadašnji prikaz stanja te upis novonastalih promjena izazvanih socioekonomskim utjecajima. Takva sveobuhvatna baza podataka može koristiti stručnjacima iz područja baštine i turizma za razne analize, izradu kartografskih prikaza, kao podloga za daljnja istraživanja usmjerena na odabranu temu, izradu prijedloga očuvanja i zaštite nekog segmenta nematerijalne baštine (primjerice, bazu podataka Centra koristilo je i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske pri prijavi dva fenomena nematerijalne baštine za upis na Nacionalnu i UNESCO-vu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine svijeta: izrada tradicijskih drvenih igračaka Hrvatskog zagorja i medičarstvo SZ Hrvatske).
  3. Komunikacijska uloga - rad na prezentaciji i popularizaciji tradicijskih obrta, znanja i vještina, što podrazumijeva zaštitu nematerijalnih kulturnih dobara, organizaciju radionica nematerijalne baštine, postavljanje tematskih muzejskih izložbi, sudjelovanje na prigodnim sajmovima, suradnju s obrazovnim institucijama, turističkim agencijama i operaterima.

Projekt CRAFTATTRACT primio je godišnju nagradu Hrvatskog muzejskog društva za najbolji muzejski projekt u 2008. godini. Projekt je predstavljen i na smotri nagrađenih projekata THE BEST IN HERITAGE u rujnu 2010. u Dubrovniku i time je uvršten u Klub izvrsnosti, za što je i dobio priznanje.

Veliki interes za projekt o tradicijskim obrtima 2011. godine pokazala je i zaklada Foruma slavenskih kultura (FSK), tako da je projekt predviđen i kao model za širenje u regiji. Svake godine u zemlji jednog od partnera organizirat će se razne aktivnosti, kao što su organizacija zajedničkih izložbi na prostoru JI Europe, tiskanje publikacija, promocija tradicijskih obrta na prigodnim sajmovima, prijenos znanja na mlađe generacije te rad na promociji zajedničkog regionalnog (međudržavnog) kulturno-turističkog područja.

U suradnji s udrugom Croatia Nostra Centar prijavljuje se projekt CRAFTATTRACT za dodjelu Europske nagrade za zaštitu i očuvanje baštine. Croatia Nostra je neprofitna nevladina udruga koja se bavi zaštitom i očuvanjem kulturne baštine.

U Muzeju "Staro selo" Kumrovec u organizaciji Centra za tradicijske obrte, znanja i vještine realizirane su radionice nematerijalne baštine: Kovačka radionica, Izrada tradicijskog nakita od krep-papira, slame i tekstila, Tradicijska stolarska radionica, Krovopokrivačka radionica – prekrivanje krovova raženom slamom - šopom, Lončarska radionica (od oblikovanja glinenih posuda na nožnom lončarskom kolu do gotovih proizvoda), Izrada i ukrašavanje licitara, Priprema tradicijskog jela - zagorski domaći štrukli, Češljarska radionica - izrada češljeva, nakita i ostalih uporabnih predmeta od roževine (kravljeg roga).

Dobra suradnja Centra za tradicijske obrte, znanja i vještine Muzeja "Staro selo" Kumrovec i majstora prezentatora i poznavatelja tradicijskih obrta, znanja i vještina stvorila je pretpostavke za nove projekte, ali i nove sadržaje Muzeja, kao što je i realizacija izložbi Majstori u radionici i Češljarska radionica.

Na kraju je važno istaknuti da je Centar za tradicijske obrte i vještine u Muzeju "Staro selo" Kumrovec bio prvi takav centar na prostoru Republike Hrvatske koji se sustavno počeo baviti prikupljanjem podataka nematerijalne baštine.