Raspored prikaza tradicijskih obrta u Muzeju "Staro selo" Kumrovec za rujan 2019.

Podijeli na:

1.9.- Tradicijski nakit i izrada ruža od krep papira, Ana Čižmek i Pletenje košara, Ivan Piljek

7.9.- Kožarstvo,Ivan Novosel i Lončarstvo,Ankica Kovačić

8.9.-Našivavanje na domaćem platnu, Oroslavski vez i Kovački obrt, Božidar Kopun

14.9.- Izrada drvenih dječjih igračaka,Lovro Fijan i Kovački obrt, Božidar Kopun

15.9.- Izrada licitara, Božica Jakšić i Našivavanje na domaćem platnu, Oroslavski vez

21.9.-Kožarstvo, Ivan Novosel i Kovački obrt, Franjo Mišak

22.9.-Tkanje, Barbara Mišak i Tradicijski nakit i izrada ruža od krep papira,Ana Čižmek

28.9.- Kovački obrt, Božidar Kopun i Tradicijski nakit i izrada ruža od krep papira,Ana Čižmek

29.9.- Drvene pastirske igračke,Rudolf Žlender i Izrada dječjih igračaka, Lovro Fijan