Sudjelovanje Muzeja "Staro selo"Kumrovec na međunarodnoj konferenciji i sajmu tradicijskih obrta u Bugarskoj

Podijeli na:

Muzej "Staro selo" Kumrovec već dugi niz godina ima međumuzejsku suradnju sa muzejom na otvorenom "Etar" Gabrovo u Bugarskoj, a koja se kontinuirano održava razmjenom iskustava, izložbi ili prisustvovanjem muzejskim događanjima. Ove godine u vremenu od 1. do 6. rujna 2017. Kustosica Muzeja "Staro selo" Kumrovec Tihana Kušenić prisustvovala je 15. međunarodnom sajmu tradicijskih obrta i 12. Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji na temu: Tradicijski obrti:jučer, danas, sutra. Ovogodišnja konferencija bila je posvećena oslikavanju ikona. Pred međunarodnom publikom prezentirana je Sakralna zbirka muzeja "Staro selo" Kumrovec. Rad Muzeja "Staro selo" Kumrovec i kovački obrt predstavljeni su i na lokalnoj televiziji i radiu.

Konferenciji i sajmu prisustvovala je i kolegica-kustosica Muzeja Veliki Tabor Kristina Pavlović, a tradicijski kovački obrt predstavio je vanjski suradnik Muzeja "Staro selo" Kumrovec majstor Božidar Kopun. Osim bogate tradicije koja je predstavljena na sajmu obišli smo i grad Tryavno- grad poznat po starim tradicijskim zanatima, te Veliko Tarnovo - grad koji je u prošlosti bio glavni grad Drugog bugarskog carstva, poznat i kao "drugi Konstantinopolis".