Tradicijska arhitektura Hrvatskog zagorja

Tradicijska arhitektura Hrvatskog zagorja

Izložba je vezana uz drvo i kamen kao osnovne građevinske materijale od kojih su se gradili stambeni i gospodarski objekti koji su činili tradicijsko zagorsko gospodarstvo: kuća - ''hiža'', staja - ''štala'', svinjac - ''kočok'', bunar, ''čatrja'',…

Pročitaj više